ضمانت برگشت

شرایط ارسال و مرجوعی در شهر تهران

پرداخت درمحل فقط درشهر تهران می باشد.درصورت مغایرت جنس و بی کیفیت بودن آن بااحترام آن را مرجوع میکنیم.زمان تحویل با در تهران  ۳الی ۵ ساعت می باشد.

شرایط ارسال و مرجوعی به سایر شهرها

تحویل بار سریع شهرستان بوسیله،باربری،تیپاکس،پست،اتوبوس،باکمترین هزینه امکان پذیر است. زمان ارسال به شهرستان ۷۲ ساعت ۳روزکاری و درصورت ناراضی بودن اجناس خریداری شده درصورتی که کارتن و جنس صدمه ای نخورده باشد آن را مرجوع میکنیم.